Het belang van de MQ scan voor ieder kind

Beweegpartner is als uitvoeringspartner en specialist in het bewegingsonderwijs direct betrokken bij het uitvoeren van de MQ-scan. Wij, de vakdocenten van Beweegpartner signaleren achterstanden bij de jeugd op motorisch gebied.

Met de inzet van de MQ-scan kunnen we dit ook meetbaar maken. Landelijk gezien scoort zo’n 30% van de kinderen onder gemiddeld wanneer er gekeken wordt naar motorische kunde afgezet tegen de leeftijd van het kind. Binnen Alphen aan den Rijn hebben wij inmiddels op 2 scholen de MQ-scan afgenomen. De data van deze reeds afgenomen tests bij zo’n 600 kinderen laat zien dat Alphen aan den Rijn mee gaat met de landelijke tendens. Bij deze scores zien we dat ook onze jeugd rond de 30% onder gemiddeld scoort. Mede hierdoor zal de MQ-scan een onmisbare tool binnen het bewegingsonderwijs worden om zo de signalering professioneler en meetbaarder te maken.

Een kind heeft hulp nodig  - En nu? 
Met de cijfers die wij zien kunnen wij per individu bekijken wat de hulpvraag is. Een specifiek aanbod zal geformuleerd worden om het kind motorisch vaardiger te maken. Deze trajecten zijn er op verschillende niveaus. 

Een nauwe samenwerking tussen het Alphense onderwijs, Alphen Vitaal, de GGD en de kinderfysiotherapeut is hierin essentieel. Deze samenwerking zal er voor zorgen dat de kinderen in Alphen aan den Rijn echt hetgeen geboden krijgen wat zij nodig hebben. We zijn doordat we dit binnen het primair onderwijs inzetten relatief vroeg bij, mede hierdoor in mogelijk om binnen korte periode grotere stappen te zetten in de verbetering van de motorische vaardigheden van deze volwassenen van de toekomst.   

Nieuws

Eensgezindheid op het Alphen Vitaal Sportdebat

Op 24 februari vond in de Limeshal het Alphen Vitaal sportdebat plaats. Kandidaten van zeven politieke partijen gingen met elkaar in debat over de vraag hoe de gemeente kan bijdragen om Nederland weer en meer in beweging krijgen