Nieuw bestuur Alphen Vitaal

Alphen Vitaal pakt door. We hebben 5 nieuwe bestuurders aan boord...

Bestuur Alphen Vitaal

 

Sinds begin november 2021 is het nieuwe bestuur aangesteld, waarin zowel landelijke als lokale als lokale vertegenwoordigders zitting hebben. Samen vormen ze een team dat de brede doelgroep van Alphen Vitaal goed kan bedienen.

•Voorzitter: Alida Oppers (ministerie OCW)

•Penningmeester: Ron van der Veer (atletiekvereniging AAV ‘36)

Patrick Rijnbeek (NL Actief)

Marie-Louise de Groot (primair onderwijs)

John Loef (Vereniging Ondernemingen Alphen)