Onderwijs & kinderopvang

Onze ambitie is dat al onze jonge inwoners gezond en veilig opgroeien. Dat zij de mogelijkheden krijgen om hun talenten te ontwikkelen zodat zij op eigen vermogen mee kunnen doen in de samenleving.

Een kind of jongere brengt veel tijd  door op school en bij de kinderopvang. Juist op die plek is het belangrijk dat jeugd gestimuleerd wordt om gezonde keuzes te maken. Samen met onderwijs en kinderopvang werkt Alphen Vitaal aan het creëren van een gezonde omgeving op school en/of kinderopvang.

Aanbod Alphen Vitaal:
* Faciliteren van talentontwikkeling op het gebied van sport en bewegen op en rond de scholen en opvang. Wij doen dit samen met beweegaanbieders in de gemeente. Dit aanbod is voor iedereen toegankelijk.
* Wij zetten in op het vergroten van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Samen met partners bieden wij activiteiten aan die dit vergroten op en rond onderwijsinstellingen en kinderopvang. 
* Wij faciliteren,  geven voorlichting en bieden voorlichtingsactiviteiten aan over voeding, roken, drinken en het gebruik van genotsmiddelen. 
* Vanuit JOGG Alphen aan den Rijn begeleiden wij scholen en kinderopvang om gezondheidsbeleid op te stellen en te verankeren in hun school. Aandacht voor overgewicht is hierin één van de pijlers.