Preventie & zorg

Preventief werken aan gezondheid loont. Wij streven naar een aanpak waarbij sport en bewegen als middel en als doel wordt ingezet om gezond en vitaal te zijn en blijven. Wij zijn een verbindende schakel tussen inwoners, partners en zorgpartners. 

In de periode van 1 juli 2021 en begin 2022 krijgt deze programmalijn verder vorm.

Aanbod Alphen Vitaal:
* Vraaggericht, dichtbij, toegankelijk en laagdrempelig aanbod. 
* Samen met partners thema-activiteiten en campagnes organiseren en faciliteren.
Bijvoorbeeld gericht op rookvrij, gezonde voeding, alcohol, roken en andere genotsmiddelen.
* Gerichte leefstijlinterventies om overgewicht en andere gezondheidsthema’s aan te pakken. 
* Gerichte interventies om de stap naar regulier aanbod mogelijk te maken.