Samen Actief - Topaasplantsoen Alphen Noord

Topaasplantsoen Ridderveld
De Buurtsportcoaches van Alphen Vitaal nemen verschillende sport en spel materialen mee waar iedereen gebruik van kan maken. Doe gezellig mee!

Tijd en datum
Kijk voor het actuele weekaanbod op de Facebook van Alphen Vitaal waar het weekschema op maandag wordt gepost.

Uitzonderingen
* Vakanties.
Houdt voor meer informatie www.alphenvitaal.nl of de Facebook/ Instagram van  Alphen Vitaal in de gaten.
Slecht weer. 
Het kan het zijn dat het niet doorgaat vanwege het weer.
Geen kinderen. 
In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat er geen kinderen aanwezig zijn, dan zal de buurtsportcoach na 20 minuten de locatie verlaten.

Over de locatie
Het Topaasplantsoen is een veel bezocht pleintje waar er veel kinderen uit de buurt na school naar toe komen om onder onze begeleiding kennis te maken en of deel te nemen aan activiteiten.

Bij het Topaasplantsoen vind je een afgesloten voetbalkooi, een speeltuin met onder andere een kabelbaan en een basketbalveld.