Sport & bewegen in je buurt

Wij zijn de buurtsportcoaches in jouw wijk of buurt. Samen met jou geven wij vorm aan leuke activiteiten die je vitaal en energiek laten voelen.

Van sport- en spelmiddagen op de pleinen en sportvelden tot lessen Senioren in Beweging in je eigen buurthuis. Wij vinden het daarbij belangrijk dat iedereen mee kan doen en zelf de regie in handen heeft. Heb je net iets meer nodig? Dan zorgen wij voor dat extra zetje in de rug in de vorm van ondersteuning of verbinding.  

Aanbod Alphen Vitaal:
* Vraaggerichte activiteiten voor inwoners van jong tot oud. 
* We brengen bestaande activiteiten bij verenigingen en de inwoners van de wijk/buurt bij elkaar.
* We werken samen met de inwoners aan het gezond leefbaar maken van hun wijk. Hierbij leveren wij maatwerk waar vraag naar is. Bijvoorbeeld het stimuleren van motorische ontwikkeling in de speeltuin. 
* We faciliteren ontmoetingen tussen sportcoaches en inwoners op de bestaande ontmoetingsplekken in de wijk.

Zie het activiteitenaanbod en selecteer jouw wijk