Sportvereniging

De wereld van de sportverenigingen is de laatste jaren veranderd. Zij staan voor heel andere maatschappelijke vraagstukken dan vroeger.  Ook is de vraag van hun leden anders dan tientallen jaren geleden. Een vitale sportvereniging maakt het verschil in deze maatschappij. We leggen graag uit hoe Alphen Vitaal kan ondersteunen...

Alphen Vitaal kan op meerdere niveau's ondersteuning bieden. In onderstaand schema zie je wat we op bestuurlijk, kader en maatschappelijk vlak kunnen bieden en in welke vorm we dat kunnen doen (met wat voorbeelden erbij). We kunnen een arrangement treffen (vaster) of we kunnen een coachende rol vervullen. Meer concreet:
* Op basis van de vitaliteitsscan ondersteunen wij sportverenigingen op die gebieden waar nodig om de brede maatschappelijke rol te vervullen.
* Wij organiseren en faciliteren campagnes en activiteiten om de sportvereniging gezonder te maken. Hiervoor werken wij nauw samen met Team:Fit. Belangrijke pijlers zijn: rookvrij, verantwoord alcoholbeleid en een gezondere sportkantine.
* Wij leggen verbinding tussen onderwijs, kinderopvang en sportverenigingen en sportaanbieders.
* Wij ondersteunen verenigingen bij het aanbieden van flexibele lidmaatschappen en aanbod voor aangepast sporten.
*Wij ondersteunen verenigingen in het werken aan een positief pedagogisch sportklimaat.

Meld je aan voor een intakegesprek

Dominique Smit is ons aanspreekpunt voor sportclubs die op welke manier dan ook met een hulpvraag zitten of die ideeen hebben om samen met andere organisaties, clubs of sportfaciliteiten in contact willen komen. d.smit@alphenvitaal.nl of 06-28040172

 

schema ondersteuningsaanbod