Vacature directeur

Stichting Alphen Vitaal is op zoek naar een vaste directeur, bij voorkeur uit de regio Alphen die een bevlogen, verbindende en integere persoonlijkheid meebrengt.

De organisatie
Vanuit het hart van de Alphense samenleving, biedt de stichting Alphen Vitaal services en activiteiten aan om alle Alphense inwoners te stimuleren vitaler, fitter en gezonder te worden. De inzet is gericht op de domeinen onderwijs, sport, het sociaal domein (welzijn, zorg) en op lokale werkgevers. Alphen Vitaal werkt samen met diverse uitvoeringspartners in elk van deze domeinen, vanuit een verbindende integrale visie en de behoefte aan regie op het gebied van preventie. De stichting Alphen Vitaal bestaat sinds juli 2021. De stichting legt op inhoud, resultaat en financiën jaarlijks verantwoording af aan de gemeente, die Alphen Vitaal als autonome uitvoeringsorganisatie heeft gepositioneerd. Alphen Vitaal kent een bestuur met vijf onafhankelijke leden, die de nieuwe directeur faciliteren bij de dagelijkse gang van zaken. De ‘kwartiermaker’ die Alphen Vitaal op de rails heeft gezet, zal begin 2022 plaats maken voor een vaste directeur, bij voorkeur uit de regio Alphen die een bevlogen, verbindende en integere persoonlijkheid meebrengt.

De opgave
Alphen Vitaal is een nieuw uitvoeringsconstruct, voortgekomen uit de ambitie om domeinoverstijgend de vitaliteit van alle Alphense burgers te verhogen. De stichting wordt ten dele gefinancierd vanuit de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’, ook wel ‘Buurtsportcoach-regeling’ genoemd. Aanvullend op het jaarlijkse subsidiebedrag dient lokale cofinanciering te worden aangetrokken om het target-volume van 20 fte buurtsportcoaches / combinatiefuncties in Alphen mogelijk te maken. De problematiek in het sociaal domein, de behoefte aan meer kwaliteit van leven, gecombineerd met de kansen in de sport en het bedrijfsleven, geven Alphen Vitaal meer dan voldoende bestaansrecht. Het college van de gemeente Alphen aan den Rijn geeft de stichting Alphen Vitaal de ruimte om een zelfstandige koers te varen die de Alphense samenleving dient. De nieuwe directeur krijgt de opdracht de organisatie verder uit te bouwen en stevig te verankeren in de Alphense samenleving. Dit vergt van de nieuwe directeur aandacht voor de versteviging van HR, het huidige besturingsmodel en het inregelen van een solide financieel management. Kalenderjaar 2022 staat in het teken van de organisatie verder uitbouwen en het oogsten van zichtbaar resultaat.

Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat deze de persoonlijke capaciteiten heeft om op inspirerende wijze aan de medewerkers, uitvoeringspartners en alle andere stakeholders de gewenste sturing te geven. Hij of zij dient goed te kunnen schakelen tussen de politiek-bestuurlijke context, de organisatiestrategie en 'hands-on' opgaven en kansen. In een snel veranderende samenleving is de directeur van Alphen Vitaal de spreekwoordelijke ‘spin in het web’ die actief uitdraagt dat de Alphense inwoner centraal staat. Dit vraagt van de toekomstige directeur een sterke externe gerichtheid met een duidelijke en scherpe visie op samenwerkingsmogelijkheden.

Profiel
De kandidaten die wij zoeken zijn intrinsiek gedreven om de vitaliteit en gezondheid van alle Alphenaren op een hoger plan te brengen en daarbij het beste uit de Alphense samenleving samen te brengen. De directeur komt bij voorkeur zelf uit de regio en is in staat om vanuit een netwerkfilosofie lokale uitvoeringspartners te verbinden en daarbij de synergie te bewaken. Verder voldoet de directeur die wij zoeken aan onderstaande functie-eisen:

Functie-eisen
HBO+ werk- en denkniveau.
Meerjarige ervaring in een integrale verantwoordelijke leidinggevende positie binnen het publiek domein. Affiniteit met sport en bewegen is gewenst.
Financieel en bedrijfsmatig goed onderlegd; neemt het voortouw en de verantwoordelijkheid in het genereren van management- en financiële informatie.
Visie op de actuele ontwikkelingen en risico’s binnen onderwijs, sport en zorg.
Samenwerkingsgerichtheid en verbindende kwaliteiten op alle niveaus binnen de organisatie en daarbuiten richting externe (lokale) samenwerkingspartners en de politiek (politieke sensitiviteit in combinatie met onafhankelijkheid).
Uitstekende communicatieve eigenschappen waaronder goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; beschikt dus ook over een goede 'pen'.
Inspirerend vermogen; daagt uit om te vernieuwen en te excelleren.
Sterke sociale kwaliteiten, authentiek, is zichtbaar en toegankelijk op alle niveaus.
Netwerkende instelling en vermogen.

Informatie 
Wilt u meer weten over de organisatie, inhoud van de functie, opgave en profielschets, dan kunt u contact opnemen met de huidige kwartiermaker, Sandra Meeuwsen; via sandra.meeuwsen@harveybloom.com of 06-22415324.

Dienstverband
Fulltime, na 1 jaar vast in dienst

Salarisschaal
CAO Sport schaal 12, inschaling afhankelijk van aantal jaren ervaring maximaal 5678 per maand

Datum indiensttreding
In onderling overleg, bij voorkeur februari / maart 2022

Reageren? 
Voor 1 december met een motivatiebrief + Curriculum Vitae via info@alphenvitaal.nl .
De eerste gespreksronde zal nog voor de feestdagen worden ingepland.
 

Nieuws

Week van de Motoriek

In navolging van basisschool De Zevensprong in Boskoop en De Windroos in Alphen aan den Rijn, gaat nu ook de Alphense Montessorischool aan de slag met de MQ-scan.

MQ-scan voor de basisschool

Op donderdag 14 oktober lanceert Alphen Vitaal in samenwerking met Beweegpartner de MQ-scan onder basisschoolleerlingen in Alphen aan den Rijn. Basisschool de Windroos is na de Zevensprong uit Boskoop, die 2 jaar geleden starten, de eerstvolgende school waar de motorische ontwikkeling van kinderen wordt gemeten volgens deze methode.